Visie

Enterprise People heeft een visie op veranderen. Een visie die standaard gezichtsvelden bevat. Het unieke ligt in de compleetheid. Een echte integrale, 360 graden aanpak. Dit is de kern:

Echte verandering, verandering die beklijft, komt van binnenuit. Daarvoor zijn drie componenten vereist: een concrete visie op waar je wilt staan, de intrinsieke wil om te veranderen en een road map dat de eigen organisatie daadwerkelijk weet te mobiliseren.

Een concrete visie is lastig. Te vaak zie je platitudes en consultancy woorden die niets betekenen en geen echte richting aangeven. De organisatie kan hier niets mee, maar het klinkt wel lekker. Te vaak zie je bedrijven als visie stellen: de beste zijn, tevreden medewerkers. In onze optiek is een visie iets wat in een paar jaar haalbaar is (en dus meetbaar) en focust op de kernactiviteiten van een bedrijf (minder uitval, lagere werkvoorraden (Build to Order), hogere klanttevredenheid e/o –retentie, verminderen inbound calls Customer Contact Centers).

Om de intrinsieke wil om te veranderen te faciliteren is een aantal zaken voorwaardelijk:

  • Maak een organisatie breed meerjaren plan dat voor iedere management laag een heldere, concrete, meetbare vertaling maakt van de algehele visie. Zorg ervoor dat de afdelingsplannen,-budgetten en KPI’s hierin integraal zijn opgenomen. Project- en lijnorganisatie zijn integraal met elkaar verbonden. Spendeer tijd om samen met het lagere management de visie te vertalen naar hun afdelingen en hun doelstellingen. Maak met iedereen (!) een convenant.
  • Wees consequent in het uitdragen van de prioriteit en doelstelling op alle niveaus maar vooral op de werkvloer. Medewerkers en managers moeten hun target van deze periode kennen en begrijpen. En targets moeten haalbaar zijn. Anders worden doelstellingen de “nieuwe kleren van de keizer”. En belangrijker: behaald succes smaakt naar meer.
  • Zet vanaf het allereerste begin een meetinstrument op dat de werkelijke situatie meet. Natuurlijk is “managen” van de kosten belangrijk, maar resultaat is waar het om gaat. Niet afgeleide project resultaten, maar het resultaat in de kernactiviteiten. Hier geldt het motto: “Je kunt niet sturen als je niet weet waar je bent”.
  • En ten slotte, voorzichtige stapjes van medewerkers en managers om de nieuwe weg te omarmen kunnen snel tot staan gebracht worden in een afrekencultuur. Dit is niet het moment om schoon schip te maken. Bijt door de zure appels en beloon falen met de goede intentie! Één strafexpeditie kan een verandering volstrekt tot stilstand brengen.

Een goed veranderprogramma wordt voornamelijk uitgevoerd door de eigen lijnorganisatie.  Een kleine kern van business en ICT architecten werken nauw samen met de lokale afdelingen om uitvoering te geven aan hun businessplan en tegelijkertijd de grotere samenhang te bewaken.  Het programma voorziet vooral in funding (geld, middelen en mensen) aan de lokale initiatieven.

Uitgangspunt is eigen mensen eerst: Bij voorkeur zoeken we nauwe samenwerking met de lijn. We halen tijdelijk interne key-spelers voor een deel uit hun huidige functie om de beoogde verandering tot een succes te maken. Zij weten precies waar de pijn ligt, of een oplossing werkt en dat zij wordt geborgd. Het programma levert funding voor vervangingsinhuur in de lijn.

Het motto is: veranderen doe je zelf. Het programma ontwerpt, faciliteert, bewaakt de grote lijnen en checkt de voortgang.