Diensten

Enterprise People is gespecialiseerd in veranderen. Zowel de harde als de zachtere kant van veranderen. Voor de harde kant leveren wij projectleiders, programmamanagers, PMO-ers e.a.. Mensen die gespecialiseerd zijn in doortastend en gestructureerd optreden.

De zachtere kant van veranderen is minstens zo belangrijk. Dit bestaat uit het vertalen & analyseren van de veranderingsbehoefte naar concrete doelen en bijbehorende maatregelen. En het begeleiden van mensen in het laten beklijven van de gewenste verandering.

 Enterprise People levert de volgende type mensen:

  1. Projectleiders & -managers (minimaal 5 jaar ervaring)
  2. PMO-ers (project management ondersteuning / project office)
  3. Business consultants / Lean Sigma Black Belts / Informatie Analisten
  4. Programmamanagers (minimaal 10 jaar ervaring)
  5. Verandermanagers (minimaal 5 jaar ervaring)
  6. C-level Verandermanagers (minimaal 20 jaar ervaring)

 Naast het leveren van uitstekende, gecommitteerde mensen op tijdelijke basis levert Enterprise People een aantal specifieke diensten:

  1. Opzetten en beheren van Turn-key projectadministraties. Enterprise People ontwikkelt geen eigen methodes en technieken. Haar medewerkers passen zich aan aan de heersende methodes van haar klanten. Maar Enterprise People levert wel turn-key projectmanagement administraties volgens de huidige best-practices.
  2. Kwartier Maken

Enterprise People is gespecialiseerd in de incubatie fase van een project, ook wel het “Kwartier Maken” genoemd en kan dit “Fixed Price” aanbieden. In de incubatie wordt een idee of een doelstelling geanalyseerd, SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdsgebonden) gemaakt en rekening houdend met de mogelijkheden van de klantorganisatie wordt een optimale oplossing bepaald. Deze oplossing wordt opgesplitst in kort-cyclische deliverables, uitgezet in de tijd, geld en middelen. Hier komen de meerdere disciplines (analyse, Lean, Agile en projectmanagement) bij elkaar. Het sleutelwoord is Toegepaste Wetenschap.

  1. Meten = Weten

Enterprise People werkt samen met de besten op het gebied van project- en lijn performance measurement. In zeer korte tijd kunnen metingen & analyses plaatsvinden op de belangrijkste KPI’s. “Meten = Weten” is belangrijke peiler in het succes van Enterprise People.

  1. C-level Programma Begeleiding

Enterprise People begeleidt opdrachtgevers bij de correcte uitvoering van een groot veranderprogramma. Sommige projectmanagers zijn uitsluitend gefocussed op de afspraken die in een plan van aanpak staan. Terwijl het senior management een bedrijfsdoel wil bereiken. En die komen niet altijd precies overeen. Projectmanagers rapporteren alleen rode stoplichten als het echt niet anders kan. Bijsturen is dan al te laat. En heeft de stuurgroep de nieuwe situatie maar te accepteren. Dat kan anders.  Door enkele uren per week te investeren in een adviseur (zeer geroutineerde programmamanagers & ex-CIO’s/COO’s) die namens de opdrachtgever (Directie/RvB) vroegtijdig problemen identificeert en met de stuurgroep mogelijke oplossing bespreekt & doorvoert.