Veranderen is mensenwerk

Wij houden van veranderen en zijn dol op succes. Enterprise People levert professionals met aantoonbare ervaring in veranderen. Onze mensen nemen verantwoordelijkheid, zetten ongevraagd de extra stap en gaan problemen niet uit de weg, maar lossen ze op. Samen met u brengen  wij projecten en veranderingen tot een succesvol einde.

Enterprise People is “Committed to your Success”. Wat dat voor u betekent, leggen we graag uit in een persoonlijk gesprek. Want iedere klant is uniek en staat voor unieke problemen die unieke oplossingen vereisen. De ervaring die wij hebben opgedaan bij andere opdrachtgevers en successen die we daar hebben geboekt, bieden een uitstekend fundament voor de oplossing en succes die wij samen met u gaan realiseren.

Enterprise People is gespecialiseerd in verandermanagement. Wij geloven in compacte projectmanagement teams met multidisciplinaire professionals. Dit zorgt voor effectieve inzet en communicatie, wat resulteert in een hogere productiviteit. We zetten daarom hoog gekwalificeerde professionals in, hetgeen leidt tot lagere totale projectkosten.

In onze visie bestaat “Veranderen” uit de volgende drie stappen:

  1. Identificeren en verwoorden van de veranderbehoefte, vertalen naar meetbare organisatiedoelen en opstellen veranderplan. Geen consultancy taal, maar door (proces)metingen de probleemgebieden identificeren, verbeteringen voorstellen & afspreken en een concrete break-down van milestones met bijbehorende kosten en middelen op basis van sluitende businesscase. Dit is gespecialiseerd werk wat zeer branche-specifiek is.
  2. Uitvoeren van de overeengekomen verandering. Project management is een combinatie van een doortastende onverzettelijkheid en flexibiliteit om met onzekerheid om te gaan. Mensen hebben een natuurlijke weerstand tegen veranderen. Projectmanagers moeten deze neiging doorbreken om het afgesproken doel te bereiken en tegelijkertijd openstaan voor goede argumenten om bij te sturen indien dit nodig blijkt. Methoden en technieken zijn afhankelijk van de gebruiken van de specifieke situatie.
  3. Beklijven van de overgekomen verandering. Projecten dwingen een verandering af. Maar beklijven moet geschieden in de lijn op dagelijkse basis. Ervaring leert dat lijnorganisaties niet goed zijn in het vasthouden van verandering en vallen gauw terug naar oud gedrag. Verandermanagers zijn gespecialiseerd in het afdwingen en meten van gewenst gedrag. Ook dit werk is zeer gespecialiseerd en branche-specifiek.